Skuteczność Systemu

Skuteczność CrMS była bardzo intensywnie badana. Opublikowano metaanalizę systemu obejmującą dane z pięciu oddzielnych badań, biorących pod uwagę w sumie 1876 par i ponad 17 130 cykli. Wszystkie badania przeanalizowano za pomocą metody Life-Table Analysis i obiektywnej oceny ciąży. Wykazały one efektywność metody stosowanej w celu odłożenia poczęcia przez 12 miesięcy między 98,7 proc. a 99,8 proc. (średnia z pięciu badań to 99,5 proc.). Skuteczność praktyczna odkładania poczęcia dla tego samego okresu wyniosła od 94,6 proc. do 97,9 proc. i wykazuje stałą tendencję wzrostu w ciągu ostatnich 14 lat badań (średnia z pięciu badań wyniosła 96,8 proc.) (tab. 15-28).

Powrót do góry


Copyright 2006, Pope Paul VI Institute for the Study of Human Reproduction. All rights reserved.