Zalety Modelu Creighton (CrMS)

Model Creighton ma wiele zalet. Przede wszystkim jest to system bezpieczny! Dotychczas nie stwierdzono żadnych medycznych działań niepożądanych związanych z jego stosowaniem. System jest niedrogi! Koszt usług FertilityCare™ jest znacznie niższy niż koszt antykoncepcji. CrMS jest wysoce niezawodny i naturalny. Współpracuje z naturalną płodnością małżonków.

CrMS jest metodą rozpoznawania płodności przeznaczoną dla obojga małżonków. Odpowiedzialni za jej stosowanie są zarówno mąż, jak i żona. By z powodzeniem korzystać z systemu, niezbędne są dokładne obserwacje i ich poprawny zapis. Ponadto to od decyzji konkretnej pary zależy, czy chce ona używać CrMS w celu uzyskania poczęcia czy odłożenia poczęcia w czasie. Co więcej, małżonkowie powinni motywować siebie nawzajem do używania systemu i postępować w duchu miłości i współpracy.

Kiedy małżonkowie odkryją naturalnie występujące fazy płodności i niepłodności w cyklu, mogą docenić, jak ważne i istotne są to dary. W przeciwieństwie do środków antykoncepcyjnych, CrMS traktuje płodność jako normalny element zdrowia, a nie chorobę! Wyzwanie do życia w harmonii z własną płodnością jest często jednym z najbardziej pasjonujących i istotnych aspektów korzystania z tego systemu. Wraz z pełniejszym zrozumieniem i docenieniem płodności większość par zauważa wzrost wzajemnej miłości i szacunku. Model Creighton jest systemem opartym na szacunku dla ludzkiego życia, godności i integralności małżeństwa. W praktyce to mąż i żona korzystają z systemu, ale szeroko rozumiane korzyści czerpie cała rodzina.

Powrót do góry


Copyright 2006, Pope Paul VI Institute for the Study of Human Reproduction. All rights reserved.