Zastosowanie CrMS w NaProTECHNOLOGY®

NaProTECHNOLOGY® korzysta z Modelu Creighton w leczeniu wielu zaburzeń ginekologicznych. Zastosowanie systemu wciąż się poszerza (tab. 15-33). Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie www.naprotechnology.pl. Ponadto kompletny przekrój badań przeprowadzonych w ciągu ostatnich 28 lat można znaleźć w podręczniku medycznym The Medical & Surgical Practice of NaProTECHNOLOGY (T.W. Hilgers, The Medical & Surgical Practice of NaProTECHNOLOGY, Pope Paul VI Institute Press, 6901 Mercy Road, Omaha, NE 68106, 2004).
Powrót do góry


Copyright 2006, Pope Paul VI Institute for the Study of Human Reproduction. All rights reserved.