Współżycie świadome vs. współżycie spontaniczne

Współcześnie lansowany jest trend, by współżycie, niemal za wszelką cenę, odbywało się spontanicznie. W NaProTECHNOLOGY® oraz w Modelu Creighton zostało wprowadzone określenie współżycie świadome. Ta zasada odnosi się jednoznacznie do naturalnych metod rozpoznawania płodności, a konkretnie do CrMS. Wiele metod naturalnych przez lata bazowało na koncepcji „okresowej wstrzemięźliwości”. Tymczasem okazuje się, że zasada „okresowej wstrzemięźliwości” wcale nie jest specyficzna wyłącznie dla metod naturalnych. Ci, którzy używają środków antykoncepcyjnych, również praktykują okresową abstynencję, gdyż w istocie powstrzymują się od współżycia między jednym kontaktem seksualnym a następnym. Tak więc idea „okresowej wstrzemięźliwości” nie jest pojęciem odnoszącym się wyłącznie do naturalnych metod rozpoznawania płodności.

Decyzja dotycząca współżycia w danym dniu zależy od faktycznego wyboru małżonków – czy chcą uzyskać poczęcie czy chcą odłożyć je w czasie. Użycie terminu świadome współżycie pociąga ze sobą decyzję dokonania wyboru, którą pary podejmują, kiedy w pełni zaczynają korzystać z systemu. W procesie podejmowania decyzji w sposób odpowiedzialny wybierają najlepszy czas na zbliżenie. I, co ważniejsze, ten czas wybierają wspólnie. Spontaniczny akt seksualny wymaga poddania się impulsowi emocjonalnemu, podczas gdy współżycie świadome łączy się ze świadomym wyborem, realizowanym przez współpracę intelektu, woli i wartości respektowanych przez męża i żonę. Dzielenie współodpowiedzialności, które jest wpisane w każdą naturalną metodę rozpoznawania płodności, w tym w Model Creighton, zdecydowanie różni się od podejścia antykoncepcyjnego. Metody naturalne są możliwe tylko wtedy, gdy para współpracuje ze sobą. Metody antykoncepcyjne zostały zaś stworzone przy założeniu, że współpraca ta nie istnieje lub nie jest możliwa. Takie założenie a priori wyklucza możliwość współpracy w tak ważnej dziedzinie życia małżeńskiego. To zaprzeczenie może prowadzić do stresów, napięć, niechęci, a w konsekwencji do zniszczenia związku.

Powrót do góry


Copyright 2006, Pope Paul VI Institute for the Study of Human Reproduction. All rights reserved.