Programy edukacyjne

Uznane w świecie medycznym programy edukacyjne realizowane przez Pope Paul VI Institute for the Study of Human Reproduction: FertilityCare Allied Health Education Programs oferują kompleksowe i profesjonalne wykształcenie, spełniające wymagania rozwijającej się nowej gałęzi medycyny. Instruktorzy CrMS i lekarze – konsultanci medyczni posiadają doskonałe wykształcenie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Program edukacyjny - Polska - 2012-2013

Jak zostać Instruktorem Modelu Creighton oraz lekarzem - konsultantem medycznym? Wszelkie informacje można znaleźć na stronie Pope Paul VI Insitute w dziale Education Department.

Powrót do góry


Copyright 2006, Pope Paul VI Institute for the Study of Human Reproduction. All rights reserved.