Plan nauczania

Pierwszym etapem nauki Modelu Creighton jest udział w spotkaniu wprowadzającym. Następnie małżonkowie uczestniczą w spotkaniach indywidualnych z instruktorem, które odbywają się według precyzyjnie ustalonego harmonogramu. Uzasadnienie takiego schematu nauczania jest dość proste. System został tak skonstruowany, by mógł służyć każdej parze. Spotkania prowadzą wykwalifikowani Instruktorzy Modelu Creighton lub Instruktorzy Modelu Creighton w trakcie stażu (FertilityCare™ Practitioner/FertilityCare™ Practitioner Intern). Instruktorzy szkoleni są w ramach 13-miesięcznego programu edukacyjnego Allied Health Education Program. Został on tak zaprojektowany, by instruktorzy mogli skoncentrować się na problemach konkretnej pary.

System nauczania CrMS został zaprojektowany z myślą o jego użytkownikach. Dzięki regularnym spotkaniom małżonkowie są stale pod opieką wykwalifikowanego instruktora. Najpierw małżonkowie uczestniczą w spotkaniu wprowadzającym, podczas którego wprowadzani są w tematykę związaną z Modelem Creighton. Prezentacja wprowadzająca trwa zwykle około godziny. Następnie wspólnie z instruktorem małżonkowie ustalają harmonogram spotkań. Indywidualne spotkania trwają około 90 minut.

Powrót do góry


Copyright 2006, Pope Paul VI Institute for the Study of Human Reproduction. All rights reserved.