The Creighton Model FertilityCare™ System (CrMS)

Dzięki CrMS tajemnice kobiecego cyklu miesiączkowego wreszcie zostały rozwikłane! Poznaj prawdziwy język zdrowia i płodności kobiety!

Czym jest CrMS?

Zarówno cykle miesiączkowe, jak i sama płodność przez długi czas pozostawały owiane tajemnicą. Większość kobiet nadal nie rozumie swojego naturalnego rytmu płodności i niepłodności. Niemniej jednak każda kobieta ma prawo do wiedzy o swoich cyklach, dzięki czemu będzie mogła w pełni zrozumieć funkcjonowanie własnego organizmu.

Po trzydziestu latach niezwykłych badań naukowych, dzięki Modelowi Creighton (CrMS) oraz nowej gałęzi medycyny – NaProTECHNOLOGY®, tajemnice cyklu miesiączkowego i płodności zostały rozwikłane. Obecnie kobieta w pełni może zrozumieć swoje cykle i odpowiednio wykorzystać tę wiedzę w celu podtrzymania swojego zdrowia ginekologicznego i rozrodczego. Wiedza ta pomaga również małżonkom planować własną rodzinę i kształtować przyszłość!

CrMS polega na wystandaryzowanych obserwacjach i zapisywaniu na karcie obserwacji biologicznych markerów, które są kluczowe dla zdrowia i płodności kobiety. Te „biomarkery” są wyznacznikami czasu płodności i niepłodności. Dzięki temu system może być stosowany zarówno w celu uzyskania poczęcia, jak i odkładania poczęcia w czasie. Biomarkery mogą również sygnalizować nieprawidłowości występujące w cyklu. CrMS pozwala kobiecie doskonale poznać tajniki jej cyklu miesiączkowego.

CrMS jest podstawą nowej gałęzi medycyny – NaProTECHNOLOGY® (Natural Procreative Technology – Wsparcie Naturalnej Rozrodczości).

Model Creighton jest wystandaryzowaną modyfikacją Metody Owulacyjnej Billingsów. Powstał na podstawie prowadzonych badań naukowych, procesu kształcenia oraz świadczonych usług („trójkąt wsparcia” dla użytkownika CrMS – zob. rys. 4-1). Jest on zarazem zintegrowanym systemem edukacyjnym zaprojektowanym po to, by zapewnić najwyższą jakość usług świadczonych użytkownikom systemu przez instruktora i lekarza – konsultanta medycznego.

Badania naukowe, które doprowadziły do powstania Modelu Creighton, rozpoczęły się w 1976 roku. Cztery lata później system został w pełni opisany. Badania nad CrMS są nadal prowadzone. Uzyskano w nich bardzo wysoki stopień naukowego zrozumienia i trafności.

W ramach CrMS płodność jest postrzegana jako element zdrowia, a nie choroba, z którą należy walczyć. System nie jest w żaden sposób naturalną antykoncepcją. Jest prawdziwą metodą rozpoznawania płodności, która może być używana zarówno w celu uzyskania poczęcia, jak i odkładania poczęcia w czasie. Te podstawowe zasady sprawiają, że CrMS w samej istocie różni się zarówno od sztucznej, jak i naturalnej antykoncepcji.

CrMS bazuje na wiedzy zdobytej przez małżonków oraz na ich rozumieniu naturalnie występujących okresów płodności i niepłodności. Dzięki takiemu małżonkowie mogą podejmować decyzje dotyczące rozeznanej przez nich intencji stosowania systemu – w celu uzyskania poczęcia bądź odłożenia poczęcia w czasie. Ponadto system ten stanowi bezcenne źródło informacji dotyczących całościowego wymiaru zdolności prokreacyjnych. Dodatkową korzyścią dla kobiet jest to, że mogą przez całe życie obserwować i podtrzymywać swoje zdrowie rozrodcze i ginekologiczne. CrMS to istotnie jedyny system, który łączy w sobie prawdziwe rozpoznawanie płodności, opiekę medyczną nad kobietą oraz kompleksową troskę o jej zdrowie ginekologiczne i rozrodcze. Instruktorzy CrMS przeszli odpowiednie szkolenie w zakresie nauk spokrewnionych z medycyną. Również lekarze – konsultanci medyczni zostali tak przygotowani, by mogli włączać ten system w swoją praktykę lekarską.

Powrót do góry


Copyright 2006, Pope Paul VI Institute for the Study of Human Reproduction. All rights reserved.